[[en]]We research & develop the highest quality products for telemetry industry[[lv]]Mēs ražojam visaugstākās kvalitātes produktus telemetrijas nozarei

Take any of Intelligent Systems products under your white label

Tons of success stories

White label partners from India, Spain, Ghana, Bulgaria, Belgium, Germany, Uganda, Latvia, Netherlands, USA e.t.c.

Easy starting process

We will quickly set-up a platform and mobile app to fit your product branding and specific functionality needs.

Full technical support

Our team of experts supports your product by providing a transparent extension to your internal technical team.

[[en]]Contact Us![[lv]]Sazinies ar mums!

[[en]]Let's have a chat - we can help you to level up your business![[lv]]Parunāsim - kā mēs varam palīdzēt uzlabot Jūsu biznesu!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SIA Intelligent Systems īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.
Pētniecības projekta numurs un nosaukums: Nr. 1.11 Degvielas kontroles sistēmas izstrāde, kas spēj noteikt degvielas noliešanu pašā degvielas mērstienī, izmantojot mašīnmācīšanās (ML) paātrinātājus.
Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 Projekta mērķis ir izstrādāt produktu, kas spēj ātri (<10sec) un precīzi (>99%) noteikt degvielas noliešanas notikumu un nolieto degvielas daudzumu, kā arī informēt par šo notikumu atbildīgo personu. Lai samazinātu pārraidāmo datu apjomu un uzlabotu notikumu noteikšanas laiku, vēlamies ieviest daļu aprēķinu uz pašu sensoru, kur temperatūras kompensāciju, filtrāciju un notikumu ģenerēšanu uzticētu mašīnmācīšanās (ML) perifērijai.